Servis

Servis zdravotníckej techniky

Servis zdravotníckej techniky

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. zameriava sa na neustále skvalitňovanie služieb, ktoré poskytuje svojim zákazníkom. Priebežné skvalitňovanie jednotlivých činností je súčasťou tohto procesu a nevyhnutným predpokladom rozvoja samotnej spoločnosti . Všetky druhy údržby spojené so servisom zdravotníckej techniky zaisťujeme kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú školenia u výrobných organizácií s nástupom na opravu do troch dní a podľa potreby i okamžite.

Poskytovaný servis:

  • metrologické pracoviská
  • sanitné vozidlá
  • mobilné jednotky pre humanitnú pomoc

V zmluvnom servise je realizovaná starostlivosť o vybranú zdravotnícku techniku s paušálnymi platbami za vykonávanie servisu a preventívnych prehliadok.

Medzi ďalšie aktivity úzko súvisiace so servisom zdravotníckej techniky patria nasledovné služby, ktoré Vám touto cestou dávame do pozornosti:

  • generálne opravy zdravotníckych prístrojov a komponentov v dielenských prevádzkach s povrchovými úpravami
  • východiskové a pravidelné elektrorevízie ( odborných prehliadok a skúšok)
  • odborné prehliadky a skúšky stabilných tlakových nádob + kalibrácia prevádzkových manometrov

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob v zmysle platných vyhlášok.

scroll up