Produkty

Mobilné nemocnice

Mobilné nemocnice

 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
 • Mobilné nemocnice
Koncepcia poľnej nemocnice vychádza zo splnenia kritérií štandardov NATO, mobility, rýchleho rozvinutia, autonómnosti, variabilnosti a použiteľnosti v extrém­ne náročných časových, geografických, klimatických a bojových podmienkach. Koncepcia použiteľnosti poľnej nemocnice vychádza z jej pripravenosti na nasadenie v ktorejkoľvek časti sveta a variabilnosti jej zaradenia do liečebno – odsunového systému v danej krajine.
Koncepcia technického riešenia poľnej nemocnice vychádza z kombinácie základných stavebných prvkov – stanov a kontajnerov. V technických prvkoch sa uplatnili vý­s­led­ky vedecko-technického rozvoja a unikátne riešenia v priemyselnom vlastníctve ako je napr. špeciálne vozidlo pre urgentnú medicínu, poľné mobilné hygienicko-epide­mio­logické laboratórium, pancierové zdravotnícke vozidlo a celý rad špeciálnych zdravotníckych kontajnerov, počnúc operačnou sálou a končiac poľnou kuchyňou.
Poľná nemocnica zabezpečuje :
 • príjem a triedenie chorých a ranených,
 • hygienický filter pacientov, prípadne dekontaminácia (špeciálna očista) ranených a chorých,
 • poskytovanie prvej lekárskej pomoci tým, ktorým nebola zatiaľ poskytnutá,
 • poskytovanie odbornej lekárskej pomoci pri chirurgických poraneniach, kombinovaných poškodeniach a pri vnútorných chorobách,
 • poskytovanie špecializovanej lekárskej pomoci:
  • raneným do hlavy, chrbtice, hrudníka, brucha, veľkých kĺbov a dlhých kostí,
  • popáleným,
  • chorým,
  • pacientom trpiacim bojovým stresom, duševne a nervovo chorým,
  • chorým a raneným vyžadujúcim stomatologické ošetrenie, konečné liečenie ľahko ranených a chorých až do úplného vyliečenia s maximálnou le­ho­tou liečenia 21 dní,

 • dočasné nemocničné liečenie ostatných ranených, chorých a poškodených dovtedy, kým bude účelný a možný ich odsun na doliečenie v špecializovaných (teritoriálnych) nemocniciach,
 • všetky dôležité biochemické a hematologické vyšetrenia,
 • všetky dôležité ultrasonografické vyšetrenia,
 • rádiodiagnostické vyšetrenia aj počas chirurgických zákrokov.
scroll up