Servis

Metrológia

Metrológia

Autorizované metrologické pracovisko
Metrologické pracovisko vykonáva overovanie audiometrov, prístrojov pre vyšetrovanie sluchu a tonometrov, prístrojov na meranie neinvazívneho arteriálneho tlaku krvi. Vykonávané činnosti sú v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025 [17] a ďalších noriem a predpisov.
Audiometre a tonometre sú zdravotnícke zariadenia dôležité pre ochranu zdravia a preto ich zaraďujeme medzi určené meradlá. Tým je určená ich dôležitosť. Cieľom metrologického pracoviska je s maximálnou zodpovednosťou pristupovať k činnostiam, ktoré tento prístroj metrologicky kontrolujú. Spoľahlivosť a vysoká kvalita vykonávaných prác je prvým krokom k spokojnosti zákazníka a jeho dôveru k nameraným hodnotám a tým k správnemu určeniu diagnózy pacienta.
chirosan s.r.o. -Metrológia
scroll up