Náš tím

Personálne zázemie spoločnosti Chirosan tvorí tím interných odborníkov a externých spolupracovníkov

Konateľ spoločnosti

Bernát Peter

CEO

Sekretariát

Hrnčárová Monika

Asistentka konateľa

Manažér kvality a vedúci Metrologického pracoviska

Ing. Tamajka Marián

Obchod

Klasa Igor

Výkonný riaditeľ

Marketing

Čáp Roman

Obchodný referent

Ekonomické oddelenie

Ing. Pocklanová Miroslava

Ekonóm

Personálne oddelenie

Ing. Bernát Peter ml.

Personálne oddelenie

Výrobné a servisné oddelenie

Šteruský Ladislav

Vedúci výroby

Výrobné a servisné oddelenie

Hulman Miloš

Konštuktér

Zásobovanie

Petrovič Ivan

Vedúci zásobovania a dopravy

Zahraničný obchod

JUDr. PaedDr. Lucia Bernát Chorváthová

scroll up