O nás

Kto sme a čím sa zaoberáme

Kto sme a čím sa zaoberáme

Spoločnosť CHIROSAN, s r. o. vznikla v roku 2000 v Piešťanoch. Zaoberáme sa obchodom so zdravotníckou technikou, zdravotníckymi pomôckami.
Významným prínosom v snahe o dosiahnutie spokojnosti svojich zákazníkov je efektívne uplatňovanie systému manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2015. Uvedené aktivity umožňujú napĺňať cieľ spoločnosti - prinášať nové technológie a inovatívne produkty pre slovenské zdravotníctvo.
Od svojho vzniku nadobudla spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. stabilné postavenie na slovenskom ako aj zahraničnom trhu.
Obchodnými partnermi – odberateľmi – spoločnosti sú prakticky všetky zdravotnícke zariadenia a špecializované obranné a záchranné zložky na území Slovenskej republiky.

V profesionálne vybavených dielenských priestoroch dokážu naši vysokokvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou bezchybne vyrobiť, spracovať, skompletizovať, prípadne servisovať všetky zariadenia, ktoré naša spoločnosť ponúka.

Filozofiu a obchodnú stratégiu našej spoločnosti formuluje vysoká profesionalita, dôslednosť a špecifickosť, ktorá sa prejavuje aj v ponúkaných službách.

Naša spoločnosť je v slovenskom zdravotníctve etablovaná kvalitou a inovatívnymi riešeniami, ktoré dokazuje množstvo inštalovanej medicínskej techniky a materiálov, zachraňujúcich ľudské životy a zlepšujúcich úroveň zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. zabezpečuje prestavbu motorových vozidiel pre dopravnú i záchrannú službu, prevoz ranených a chorých, vozidiel určených na prepravu krvi a krvných derivátov a iné špeciálne úpravy ako napríklad pre potreby požiarnej ochrany, policajného zboru, pohrebnej služby...

Spoločnosť CHIROSAN, s.r.o. dlhodobo pomáha kultúrnym zariadeniam, školám, nadáciám a podporuje vrcholových, ale aj amatérskych športovcov.

chirosan - o nás

Certifikáty

chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat chirosan - certifikat
scroll up