Sanitné vozidlá

Dopravná zdravotná služba

Prevoz chorých a ranených (PCHR)

Podľa normy STN EN1789 PCHR patrí do cestnej ambulancie do typu A: Ambulancia na prevoz pacienta cestná ambulancia skonštruovaná, vybavená na prepravu pacientov, u ktorých sa nepredpokladá, že sa stanú pacientmi v ohrození života.
Existujú 2 typy ambulancií na prevoz pacientov:
  • Typ A1: vhodná na prepravu jedného pacienta.
  • Typ A2: vhodná na prepravu jedného alebo viacerých pacientov (na nosidle/nosidlách a (alebo) v kresle/kreslách).
scroll up