Sanitné vozidlá

Rýchla zdravotná pomoc (RZP) Rýchla lekárska pomoc (RLP)

Rýchla zdravotná pomoc (RZP) Rýchla lekárska pomoc (RLP)

Podľa normy STN EN1789 RZP/RLP sa zaraďuje do cestnej ambulancie do typu B: Ambulancia prvej pomoci – cestná ambulancia skonštruovaná vybavená na prepravu pacientov, základné ošetrenie a sledovanie pacientov.
RZP/RLP je konštruovaná na prevoz pacientov, ktorá si vyžaduje prvú pomoc a priebežnú kontrolu stavu počas prevozu. Ambulancia RLP je určená na poskytovanie neodkladnej pred nemocničnej a medzi nemocničnej zdravotnej starostlivosti pacientom s akútnym úrazom alebo ochorením, ktorí vyžadujú zdravotnú starostlivosť vykonávanú alebo riadenú lekárom špecialistom.
Ambulancia RZP je určená na poskytovanie neodkladnej pred nemocničnej a medzi nemocničnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s akútnym úrazom alebo ochorením, ktorí nevyžadujú bezprostrednú lekársku starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná odborným nelekárskym personálom v rozsahu základnej neodkladnej podpory životných funkcií.
scroll up